Perinteisen kiinalaisen lääketieteen akupunktiokoulutus

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen akupunktiokoulutus.

Koulutus pyrkii antamaan monipuoliset valmiudet analysoida ja käsitellä ihmisen, sekä valinnaisesti samalla myös eläinten, hyvinvoinnin häiriötiloja perinteisen kiinalaisen lääketieteen menetelmin. Koulutus alkaa keväällä 2022, ja kestää n. 3 vuotta.

Mahdollisuus erikoistua myös eläinten akupunktiohoitajaksi!

 

Kurssi toteutuu. Mikäli olet kiinnostunut osallistumisesta, niin ole suoraan yhteydessä info@flexio.fi.

 

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen akupunktiokoulutus

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen akupunktiokoulutus sopii kaikille akupunktiosta kiinnostuneille, mutta kuitenkin 18 vuotta täyttäneille. Koulutus alkaa maaliskuussa 2022, ja se kestää noin kolme vuotta. Terveydenhoidon pohjakoulutus on eduksi, mutta se ei ole pakollinen, jos suorittaa itsenäisesti koulutuksen aikana tarvittavat opinnot. Euroopan kattojärjestö (ETCMA) suosittelee vähintään 30 op länsimaista koululääketiedettä sekä EA-kurssia.

Akupunktiokoulutus pyrkii antamaan monipuoliset valmiudet analysoida ja käsitellä ihmisen, sekä valinnaisesti samalla myös eläinten, hyvinvoinnin häiriötiloja perinteisen kiinalaisen lääketieteen menetelmin. Samalla se antaa koulutettavalle valmiuksia pitää huolta itsestään ja kehittää itseään ihmisenä ja terapeuttina. Korostamme opetuksessamme perinteisen kiinalaisen lääketieteen harjoittamisen vastuullisuutta, asiakkaan omien valintojen kunnioittamista ja lääketieteellistä hoitoa vaativien ongelmien ohjaamista lääketieteen piiriin.

Akupunktiokoulutus: Sisältö ja vaiheet

Koulutus noudattaa Euroopan kattojärjestön ETCMA:n vaatimuksia tuntimääriltään ja sisällöltään. Koulutus jakautuu kolmeen eri osaan, ja jokaisen osan loputtua saat diplomin. Ensimmäisessä osassa käydään läpi kahdeksan peruskurssia. Tämän jälkeen alkaa klinikkaharjoittelu kurssien yhteydessä 4h + 8h/kk erikseen järjestettävällä akupunktioklinikalla. Klinikkaharjoittelu jatkuu koulutuksen loppuun saakka. Lisäksi opiskelijat aloittavat itsenäisten hoitojen tekemisen näiden kurssien jälkeen, ja heillä on tarvittavat taidot yksinkertaisen akupunktiohoidon tekemiseen. Pistämisen harjoittelu aloitetaan heti koulutuksen alussa.

Toisessa osassa käydään läpi 15 elementtikurssia, kolme jokaiselle viidestä elementistä. Ensimmäisen viikonlopun aikana opiskellaan tarkasti  yhden elementin Zang-Fu oppi, eli elementtiin liittyvien sisäelinten toiminta ja häiriötilat. Toisen viikonlopun aikana opiskellaan akupunktiomeridiaanit ja niiden pisteet käyttötarkoituksineen. Kolmannen viikonlopun aikana opiskellaan kyseisen elementin psyykkiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvät puolet.

Kolmannessa osassa käydään läpi 10  syventävää kurssia. Kun edellisessä kokonaisopintojen osassa tutustuttiin ihmiseen ja hänen terveytensä häiriöihin ihmisen sisäelinjärjestelmän näkökulmasta, niin syventävien opintojen osiossa ensinnäkin tutkitaan näitä häiriöitä häiriötilojen näkökulmasta. Näitä ”tautioppikursseja” on kuusi, ja niillä käsitellään laaja-alaisesti erilaisten vaivojen ja häiriötilojen hoitamista perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaisesti. Näillä kursseilla pääpaino on somaattisissa vaivoissa, ja niitä käsitellään laidasta laitaan. Lisäksi tutustutaan tarkemmin joihinkin erikoismenetelmiin (esimerkiksi Tui Na -hieronta, tulineula, korva-akupunktio) sekä ravinnon asemaan perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä.

Akupunktiokoulutuksen kesto

Kurssiviikonloppuja on yhteensä 33.

Akupunktiokoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta, kirjallisuuden opiskelua, itsenäisiä kirjallisia tehtäviä, ohjattua klinikkaharjoittelua sekä omatoimista harjoittelua. Koulutus on mahdollista suorittaa myös esimerkiksi työn ohessa.

Lähiopetus 660 tuntia/25 op
Itsenäinen opiskelu 940 tuntia/35 op
Ohjattu klinikkaharjoittelu 400 tuntia/15 op
Itsenäinen hoitoharjoittelu 800 tuntia/30 op

 • Ilmoittaudu kurssille 25.2.2022 mennessä. Voit ilmoittautua koulutukseen maksamalla ensimmäisen viikonlopun verkkokaupan kautta tai sähköpostitse mari@flexio.fi. Kurssilaskutuksesta tulee myöhemmin lisäinformaatiota.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos peruutus tehdään viimeistään 30 vrk ennen kurssin aloituskertaa, palautetaan asiakkaalle 50% kurssin ensimmäisen viikonlopun hinnasta.
 • Tarvittaessa ole yhteydessä kurssin maksamisesta suoraan Flexioon, info@flexio.fi

Kurssin tiedot

Kouluttajat:

Mari Nisonen
Laillistettu hieroja, Perinteisen kiinalaisen lääketieteen akupunktiohoitaja/-kouluttaja , Diplomate of Tung’s acupuncture, lasten Tuina-hieroja, Kraniosakraaliterapeutti.

Antero Karimo
Filosofian maisteri (pääaineina historia ja filosofia), perinteisen kiinalaisen lääketieteen terapeutti, laaja-alainen diplomiluontaisterapeutti, Shiatsu- ja akupainallusterapeutti, rentoutusterapeutti

Merja Ontronen
Kuntohoitaja, luovuusterapeutti, kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, akupunktio – ja moksibustiohoitaja, Shiatsu- ja akupainallusterapeutti

Järjestäjä/sijainti:
Flexio Oy – Hämeenkatu 29 A1, 2. krs. 33210 Tampere
Kesto:
Koulutus kestää n. 3 vuotta.
Hinta:
390 €/viikonloppu, sis. alv 24 %.

Koulutuksen ajankohta:

Kaikki alkuvaiheen kurssit ovat viikonloppuisin: lauantaina klo 9-18 ja sunnuntaina klo 9-17.

26.-27.3.2022 (la-su)
23.-24.4.2022 (la-su)
14.-15.5.2022 (la-su)
11.-12.6.2022 (la-su)

Syksyn 2022 aikataulusta sovimme opiskelijoiden kanssa myöhemmin.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteet ja historia
 • Yin & Yang
 • Puhtaat substanssit eli terveydelle välttämättömät energiat
 • Viisi elementtiä eli vesi, puu, tuli, maa ja metalli
 • Meridiaanityypit
 • Akupisteet
 • Zang Fu eli oppi sisäelinten tehtävistä ja  häiriötiloista
 • Patogeeniset tekijät eli terveydelle haitalliset energiat
 • Psyykkinen ja henkinen hyvinvointi
 • Perinteinen kiinalainen lääketiede ja ravinto
 • Erikoistekniikat kuten tulineulaus ja moksa
 • Erikoispisteet
 • Lasten Tui Na-hieronta
 • Korva-akupunktio

Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä meihin, mikäli sinulla tulee kysyttävää koulutuksesta, sen aikatauluista tai sisällöstä.
Mari Nisonen, mari@flexio.fi
Antero Karimo, antero.karimo@phnet.fi

Katso esite

Laajuus

Koko kurssi 105 op

Katso esite

https://www.flexio.fi/wp-content/uploads/2021/10/Perinteisen-kiinalaisen-laaketieteen-akupunktihoitaja-koulutus.pdf