Mirka Weimer

Tanssi-liiketerapia on kokonaisvaltainen kehollisia ja luovia menetelmiä hyödyntävä terapiamuoto. Tanssi-liiketerapiassa tanssi ja liike nähdään kommunikaation muotoina, joiden kautta on mahdollista tehdä näkyväksi myös kokemuksia, joille ei aina löydy sanoja.

Turvan, yhteyden ja läsnäolon vahvistaminen

Terapeuttina työni ydintä on turvallisen tilan rakentaminen, jossa on mahdollisuus kokea tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. 

Pyrin kuuntelemaan, en vain sitä, mitä ihminen kertoo puheen kautta, vaan myös sitä, mitä ihmisen keho kertoo.  Erityisosaamistani ovat luovien ja kehollisten menetelmien hyödyntäminen terapiassa, monikulttuurinen, kulttuurisensitiivinen ja traumatietoinen työskentely. Minulla on yli 20 vuoden kokemus taidemenetelmien käytöstä eri ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten ihmisten hyvinvoinnin, itsetuntemuksen ja toimijuuden vahvistamisessa. Olen työskennellyt paljon myös erityisryhmien, kuten turvapaikanhakijoiden kanssa.

No products were found matching your selection.

Terapiaa tukeva koulutustausta

Sydämellisesti tervetuloa

Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni. Terapian ydin on terapeutin ja asiakkaan välille syntyvässä turvallisessa ja luottamuksellisessa terapiasuhteessa, jossa tutkitaan erilaisia asiakkaalle merkityksellisiä teemoja. Tanssi-liiketerapiassa on mahdollisuus mm. syventää itsetuntemusta ja yhteyttä omaan kehoon, vahvistaa tunne- ja vireystilan säätelyn taitoja sekä saada apua erilaisten kriisien  työstämiseen. Tanssi-liiketerapiaa on käytetty mm. masennuksen, ahdistuksen, työuupumuksen, syömishäiriöiden sekä varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhdehäiriöiden hoidossa. 

Olet jo matkalla

Varaa aika tai lähetä viesti ja olemme sinuun yhteydessä.