Markus Savander

Auttaminen ja terapeuttinen työ on kutsumukseni. Näen ihmisen kokonaisvaltaisena olentona, jossa henkiset ja hengelliset, fyysiset ja sosiaaliset puolet hakevat tasapainoa ja yhteyttä toisiinsa. Terveys on tasapainoa, eheyttä, itsensä tuntemista ja itsensä hyväksymistä. Kun se, mitä syvimmilläsi olet ja se miten toimit yhdistyvät, sinun on mahdollista olla kotonasi maailmassa ja elää täyttymyksellistä elämää.

Kokonaisvaltaista, tasa-arvoista ja avointa kohtaamista

Sen lisäksi, että olen tehnyt töitä psykologina ihmisten kanssa, terapeuttiseen työhöni vaikuttaa vahvasti omien sisäisten kipujen ja vaikeuksien kohtaamisen prosessi, jonka ohjauksessa olen kasvanut vuosien ajan. Jooga-, tantra ja meditaatioharjoitukseni, energiahoidon harjoittaminen sekä filosofiaharrastukseni yhdistyvät minussa siten, että painotan ihmisen elämäntaidon kehittymisessä ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa kehon ja mielen yhdistämisen, itsetutkiskelun, rauhoittumisen sekä selkeän ja totuudellisen kommunikaation taitoja. Näiden harjoittaminen arjessa voivat viedä meitä kohti sellaisia henkisiä resursseja, joita emme välttämättä ole aiemmin tiedostaneet olevan olemassa.

Työssäni hyödynnän länsimaista psykologista tietämystä ja käytännön kokemusta mm. työuupumuksesta, stressistä, ahdistuneisuudesta, masennuksesta, kivusta, elämänkriiseistä, ihmissuhde- ja vuorovaikutusongelmista sekä elämää rajoittavista tunnelukoista. Psykologin työssä olen kohdannut ja ohjannut tuhansia ihmisiä ja työskentelyni lähtee liikkeelle aina asiakkaan kohtaamisesta hyväksyen hänet sellaisena kuin hän sillä hetkellä on.

Työskentelyotteeni on asiakkaan tarpeiden ja maailmankatsomuksen mukaan keskusteluun perustuvan ohjauksen lisäksi kehollista (kehollinen tunnetyöskentely, hengitys- ja rentoutusharjoitukset, mindfulness ja energiahoito), tai filosofista/hengellistä. Ihminen on äärimmäisen syvällinen ja monitahoinen kokonaisuus, jonka nykyiset terveydenhuollon käytännöt ja tieteellinen tutkimus saavuttavat vain osittain. Tutkimustieto lisääntyy ja terveydenhuollon käytännöt kehittyvät usein hitaammin ihmisen tarpeet ja käytännön työtä tekevien asiantuntijoiden ymmärrys. Tämän vuoksi nykyisellään huomiotta jäävät tarpeet, jotka perustuvat ihmisen näkemiseen kokonaisuutena, voivat löytää täydennystä erilaisista henkisistä traditioista ja holistisesta terveysnäkemyksestä.

Yksilötyön lisäksi ohjaan ryhmiä mm. tietoisen läsnäolon (mindfulness), ääni- ja liikemeditaation teemoista ja ohjaan piirityöskentelyä erilaisista aiheista.

Terapiaa tukeva koulutustausta

Sydämellisesti tervetuloa

Yksilötyö tarkoittaa kahden tasa-arvoisen ihmisen kohtaamista ja työn tulokset syntyvät avoimen ja rehellisen vuorovaikutuksen seurauksena. Muutos lähtee ihmisestä itsestään, mutta vuorovaikutuksessa ongelmakohtia on mahdollista peilata asiakkaalle niin, että niin kasvua estävät henkiset esteet kuin piilossa olevat voimavarat nousevat tietoisuuteen ja sen myötä myönteinen muutos mahdollistuu.

Olet jo matkalla

Varaa aika tai lähetä viesti ja olemme sinuun yhteydessä.