Jenny Turunen

Olen luonnosta voimaa ammentava fysioterapeutti. Ammatissani olen kohdannut masennus- ja ahdistusoireisia ja ylivilkkaita nuoria, saattohoitovaiheen syöpäpotilaita sekä ikäihmisiä ja vaikeasti muistisairaita.

Luonnon voimaa ja tasapainoa

Avoin ja rehellinen vuorovaikutus ja tuomitsematon läsnäolo ovat vahvuuksiani. Fysioterapiatyöni lähtökohtana on rakentaa asiakkaan kanssa lämmin ja luottamuksellinen suhde, joka mahdollistaa kasvun ja muutoksen turvallisessa ilmapiirissä. Kehon ja mielen yhteyksien ymmärtäminen ja vahvistaminen voi vaikuttaa syvästi ihmisen elämänlaatuun ja siihen, mikä elämässä on mahdollista.

Ennen fysioterapeutin polulle lähtemistä työskentelin tutkijana ympäristöasioiden parissa. Ajattelen, että ihmisten ja luonnon hyvinvointi liittyvät saumattomasti yhteen, koska olemme ihmisinä osa luontoa. Kukoistamme tai voimme huonosti yhdessä muun luonnon kanssa. Monet kokevat, että yhteys luontoon ja omaan kehoon on arjen kiireessä haurastunut. Psykofyysisen fysioterapian avulla on mahdollista palauttaa ja vahvistaa yhteyttä omaan itseensä, omaan luontoonsa. Olen kehittänyt opinnoissani ja työssäni luonnon tutkittuihin hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa metsäfysioterapiaa ja toteutan vastaanottokäyntejä luonnossa silloin, kun se sopii asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin.

Metsän lisäksi käytän työssäni paljon kiipeilyä, joka on erinomainen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen väline. Olen ollut mukana kehittämässä terapeuttista kiipeilyä Suomessa ja ohjannut psyykkisesti oireilevien nuorten kiipeilyterapiaryhmiä useita vuosia. Kiipeilyterapiaa voidaan toteuttaa sisäkiipeilyseinillä ja ulkokallioilla. 

Valmistun psykofyysisen fysioterapian täydennysopinnoista tammikuussa 2021.

Sydämellisesti tervetuloa luontoon

Olen aktiivinen luonnossa liikkuja ja seinä- ja kalliokiipeilyn harrastaja ja kiipeilyohjaaja. Olen ollut mukana kehittämässä ja käynnistämässä terapeuttista kiipeilyä psykiatristen potilaiden hoitomuotona Suomessa ja opinnäytetyössäni olen kehittänyt metsäfysioterapiaa. Omien fyysisten ja henkisten rajojen hyväksyvä tarkastelu ja lempeä haastaminen esimerkiksi kiipeilyseinällä tai luonnossa liikkuen voi tarjota syvästi voimauttavia ja pystyvyyden tunnetta vahvistavia kokemuksia. Vienkin mielelläni asiakkaitani toiminnan äärelle ja ulos vastaanottohuoneesta silloin, kun se sopii asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin.

Olet jo matkalla

Varaa aika tai lähetä viesti ja otamme sinuun yhteyttä.