Erja Kyllönen

Fysioterapeuttina ja nepsy-valmentajana olen kokonaisvaltainen, lämminhenkinen ja kannustava.

Tunnista omat voimavarasi

Minulla on pitkä kokemus eri ikäisten ja erilaissa elämäntilanteissa olevien ihmisten auttamisesta. Olen työskennellyt mm. autismikirjon ja nepsy-lasten ja -nuorten, aivovamma-, mielenterveys- ja syömishäiriökuntoutujien sekä iäkkäiden muistisairaiden ja kehitysvammaisten kanssa. Kokemustani ja näkemyksiäni saan jakaa kouluttamistyössä, joka tarjoaa mielenkiintoista ja oivaltavaa vastapainoa asiakastyölle. Hyödynnän Nepsy-valmennusosaamista psykofyysisessä fysioterapiassa monipuolisesti. Valmennustyössäni puolestaan yhdistyy sujuvasti psykofyysinen työskentely.

Löydän jokaisesta ihmisestä vahvuuksia, joiden varaan uusien taitojen opettelun on hyvä rakentua. Haluan auttaa asiakasta tunnistamaan oman kehon hienovaraisia viestejä ja vastaamaan niihin lempeästi, myötätuntoisesti ja viisaasti. Voimavarojen ollessa hyvin alhaiset, käytän työssäni kannattelevia elementtejä, kuten kosketusta tai avustavaa liikettä. Joskus on tärkeää vain antaa tilaa ja aikaa hengitykselle. Voimavarojen vahvistuessa voidaan edetä kohti tavoitteita. Pyrin opastamaan ja tukemaan asiakastani lempeästi kohti sitä, minkä on pitkään luullut mahdottomaksi. Askel askeleelta se on mahdollista: Kehollinen matka pelon tunteesta turvan kokemiseen, epävarmuudesta vakauteen, liiallisesta kontrollista irtipäästämiseen tai avuttomuuden kokemuksesta pystyvyyteen.

Terapiaa tukeva koulutustausta

Sydämellisesti tervetuloa

Löydän jokaisessa ihmisessä vahvuuksia, joiden varaan uusien taitojen opettelun hyvä rakentua. Autan asiakasta tunnistamaan kehon hienovaraisia viestejä ja vastaamaan niihin lempästi, myötätuntoisesti ja viisaasti.

Askel askeleelta, kehollinen matka turvan kokemiseen.

Olet jo matkalla

Varaa aika tai lähetä viesti ja olemme sinuun yhteydessä.