Tarina

Flexion tarina käynnistyi halusta turvata terapeuttien psykologinen turvallisuus työyhteisössä. Ihmisen yksilöllinen kohtaaminen ja laadukkaan terapian toteuttaminen on arvolupauksemme.

Turvallinen ympäristö,
ihmisen kohtaaminen ja arvostus

Flexion tarina käynnistyi halusta rakentaa terapeuteille psykologisesti turvallinen ympäristö auttaa ihmisiä. Työympäristössä terapeutti kokee olevansa turvassa ja arvostettu. Olemme muodostaneet yrityskulttuurin uuden aikakauden pohjalle, jossa ihmisen arvostettu kohtaaminen on keskiössä. Tämä arvolupaus on voimakkain toimintaamme ohjaava tekijä. Vuorovaikutuksemme perustuu täysin läpinäkyvään ja avoimeen viestintään riippumatta tarkastellaanko asiaa sisäisen tai ulkoisen toiminnan näkökulmasta. Meillä jokainen työntekijä pääsee keskittymään omaan vahvuusalueeseen, jossa todellinen inhimillinen potentiaali pystytään vapauttamaan täysimääräisesti. Tämä mahdollistaa asiakkaalle laadukkaan ja sydämellisen terapian toteuttamisen.

”Ubuntu - olen koska sinä olet”

Flexio on alusta moniammatilliselle terapiakeskukselle, johon kenen tahansa on helppo tulla – riippumatta onko kyseessä asiakas, työntekijä, ammatinharjoittaja tai yhteistyökumppani – ihmisiä kaikki. Toimintamme kulmakivenä toimii moniammatillisuus, jolloin ihminen pystytään kohtaamaan psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Olemme erikoistuneet psykofyysiseen fysioterapiaan, jossa keskiössä on kehon ja mielen vuorovaikutus. Tämän pohjalta asiakkaan ja terapeutin kohtaamiselle luodaan ympäristö, joka tukee kokonaisvaltaisesti luottamuksen rakentumista terapiasuhteessa. Kahden ihmisen välinen luottamus on kaiken toimintamme perusta.

Tarjoamme yksityisiä terveyspalveluita, jonka perusta pohjautuu uudelle aikakaudelle – ihminen ihmiselle. Toimintamme rakentuu pitkäjänteisesti yliajan tuottaen lisäarvoa yhteiskunnalle sekä parantaen ihmisten hyvinvointia. Meidän kaikkien olisi hyvä käydä läpi toimintaamme ohjaavia uskomuksia ja niiden syntyperää, jotta pystymme kantamaan vastuun omasta onnellisuudestamme ja hyvinvoinnista.

Asiakkaan hoitopolun rakentaminen moniammatillisessa yhteisössä on ihmisen kuntoutusta ja kasvua tukeva tekijä.

Flexion alku

Fysikaalinen Hoitolaitos Flexio Ay perustettiin Tampereella 15.10.1965, perustajina Terttu Ruuskanen ja Ritva Suurniemi. Vammalaan perustettiin sivutoimipiste 1960-1970 lukujen vaihteessa. Marja Rintamäki osti yrityksen 1.1.2005, minkä yhteydessä Vammalan toimipiste lakkautettiin ja yhtiömuoto muutettiin kommandiittiyhtiöksi. Flexio Ky’n liiketoiminta ja kalusto siirtyi liiketoimintakaupan myötä Flexio Oy’lle vuoden 2020 alussa.  Flexio on yksi Tampereen vanhimmista yhtäjaksoisesti toimineista fysikaalisista hoitolaitoksista.

70-luvulta Terttu Ruuskanen