Työyhteisö-valmennus

Valmennus antaa valmiuksia oman voiman löytämiseen ja elämän tasapainottamiseen tarjoten lisäarvoa yksilölle sekä yritykselle.

Työyhteisövalmennuksesta apua erilaisille organisaatioille

Työyhteisövalmennus auttaa ratkomaan nykytilanteen ongelmia niin, että voimavarat ja käytettävissä oleva aika voidaan käyttää tuottavan työn tekemiseen. Työyhteisövalmennus kokoaan työyhteisön jäsenet yhteisen tavoitetilan ympärille. Ongelmat ratkaistaan valmentajan esittämien ratkaisukeskeisten menetelmien avulla.  

Menetelmää on menestyksekkäästi käytetty ympäri maailmaa erilaissa organisaatioissa. Sillä saavutetut tulokset ovat toimivia ja työyhteisöä eteenpäin kannustavia. Selkeät tavoitteet auttavat eheyttämään työyhteisön, joka lisää työhyvinvointia. Kaikkien voimavarat hyödyntäen työyhteisö pääsee loistamaan. Kun työyhteisö toimii paremmin, työntekijät voivat paremmin, ja sairaslomat vähenevät.  

Jokainen työyhteisövalmennus räätälöidään kyseisen organisaation tarpeiden ja tilanteen mukaan. Valmentajalla on kokemusta lukuisista organisaatioista ja niiden toimintatavoista. 

Tavoitteena on, että ketään ei syytetään, vaan kaikkia kannustetaan pääsemään flow tilaan, jotta työyhteisö voi menestyä.  

Työhyvinvointikyselyn ratkaisukeskeinen purkaminen 

Tarjoamme laadukasta työhyvinvointikyselyiden tulosten avaamista ratkaisukeskeisellä otteella. Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa työhyvinvointikyselyiden purkamisessa mm. sitä, että paneudutaan siihen mikä työyhteisössä jo toimii ja miten siihen on päästy. Näin saadaan aikaan positiivinen yhteisöllinen tunne, mikä auttaa muuntamaan ongelmalliset tulokset voimavaralähtöisiksi tavoitteiksi.  

Valmentaja auttaa työyhteisöä rakentamaan omat tavoitteensa liittyen kyselyssä ilmi tulleisiin kehitettäviin asioihin. Näin kaikki pääsevät osallisiksi yhteisten päämäärien tuottamiseen, mikä tiivistää työyhteisön toimivuutta.  

Ratkaisukeskeinen työhyvinvointikyselyn purkaminen auttaa erityisesti esimiehiä ja johtoa helpottamalla työyhteisön jännitteitä, ristiriitoja ja auttamalla työyhteisön kohti positiivista me henkeä, joka auttaa ponnisteluissa myös liittyen organisaation ulkoisiin haasteisiin. 

Työyhteisövalmennuksen mahdollisia sisältöjä;

  • työhyvinvointikyselyiden ratkaisukeskeinen purkaminen
  • työhyvinvointikyselyiden teettäminen ja ratkaisukeskeinen purkaminen
  • vuorovaikutushaasteet
  • ristiriidat työyhteisössä
  • häirintä työyhteisössä
  • tulosten parantaminen
  • ilmapiirin parantaminen
  • esimiesvalmennus
  • johdon valmennus

Olet jo matkalla

Varaa aika tai lähetä viesti ja olemme sinuun yhteydessä.