Tanssi-liiketerapia

Tanssi-liiketerapia on kokonaisvaltainen kehollisia ja luovia menetelmiä hyödyntävä terapiamuoto. Tanssi-liiketerapiassa tanssi- ja liike nähdään kommunikaation muotoina, joiden kautta on mahdollista tehdä näkyväksi myös kokemuksia, joille ei aina löydy sanoja.

Keho-mieli yhteyden vahvistaminen

Yksilö- ja ryhmäterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille

Tanssi-liiketerapia on kokonaisvaltainen kehollisia ja luovia menetelmiä hyödyntävä terapiamuoto. Tanssi-liiketerapiassa tanssi ja liike nähdään kommunikaation muotoina, joiden kautta on mahdollista tehdä näkyväksi myös kokemuksia, joille ei aina löydy sanoja.

Terapian ydin on terapeutin ja asiakkaan välille syntyvässä turvallisessa ja luottamuksellisessa terapiasuhteessa, jossa tutkitaan erilaisia asiakkaalle merkityksellisiä teemoja. Tanssi-liiketerapiassa on mahdollisuus syventää itsetuntemusta ja yhteyttä omaan kehoon, vahvistaa tunne- ja vireystilan säätelyn taitoja sekä vuorovaikutustaitoja. Terapian tavoitteet luodaan yhdessä terapian alussa ja niiden toteutumista tarkastellaan terapiaprosessin aikana. Tanssi-liiketerapiaan osallistuminen ei vaadi asiakkaalta aiempaa kokemusta tanssista tai kehollisesta työskentelystä eikä myöskään erityistä fyysistä kuntoa. 

Tanssi-liiketerapian menetelminä voi olla mm. kehotietoisuusharjoitukset, mielikuva-ja rentoutusharjoitukset, liikeimprovisaatio, mindfulnes -harjoitukset, kontakti- ja luottamusharjoitukset,aistiharjoitukset sekä terapeuttinen keskustelu.  Terapiassa voidaan hyödyntää myös kirjoittamista sekä kuvallista työskentelyä.

Tanssi-liiketerapiaa tarjoavat koulutetut terapeutit. Lisätietoja tanssi-liiketerapiasta löytyy mm. Tanssiterapiayhdistyksen sivuilta www.tanssiterapia.net

Olet jo matkalla

Varaa aika tai lähetä viesti ja olemme sinuun yhteydessä.