Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia korostaa mielen ja kehon yhteyttä. Pääteemana on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Terapian perustana on ymmärrys kehon ja mielen jatkuvasta vuorovaikutuksesta.

Keho & Mieli
Flexion psykofyysisen fysioterapian viitekehys

Psykofyysinen fysioterapia asettaa keskiöön mielen ja kehon yhteyden ja keskittyy näiden kahden vuorovaikutuksen tarkasteluun. Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus – ei pelkästään aivokemiaa ja rakenteita, vaan myös ihmisen ympäristöstä tulleita vaikutteita.

Terapian pääteemana on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisen fysioterapian perustana toimii ymmärrys kehon ja mielen jatkuvasta vuorovaikutussuhteesta. Flexion psykofyysisen fysioterapian viitekehyksen kautta asiakas tulee kohdatuksi biopsykososiaalisena kokonaisuutena: kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi.

Psykofyysisessa fysioterapiassa terapeutin ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen keskiössä on kokemuksellinen oppiminen ja ihmisen kohtaaminen – ei oireen tai diagnoosin. Terapeutti ymmärtää mielen toimintojen ja psyykkisten häiriöiden vaikutuksen kehollisuuteen, mutta myös toisinpäin. Kartoitammekin asiakkaan omia voimavaroja, ja sitä millainen ohjaus hänelle soveltuu.

Terapiaprosessi etenee asiakkaan omia voimavaroja vahvistaen. Päämääränä on kehittää työkalut ja toimintamallit asiakkaalle siten, että hän pärjää itsenäisesti yhteiskunnassa ja pystyy elämään tasapainoista elämää. Parhaimmillaan ohjaamme asiakkaan psykofyysisen fysioterapian keinoin nauttimaan elämän pienistä iloista.

Fysioterapeutin vuorovaikutustaitojen merkitys psykofyysisessä fysioterapiassa – haastattelututkimus Flexion asiakkaiden kokemuksiin pohjautuen.

(SeAMK: Lemar Saduddin & Jere Syrjänen)

Hoitomenetelmät

Psykofyysisen fysioterapian viitekehys ja lähestymistapa pitää sisällään lukuisia menetelmiä. Terapiassa annetaan aikaa ja tilaa asiakkaan tarinalle, kokemuksille, ajatuksille ja uskomuksille. Kokemuksia, ajatuksia ja uskomuksia käsitellään suhteessa omaan kehoon eli miten asiakas tuntee ne omassa kehossaan. Terapiassa on tärkeää sallia asiakkaan rauhassa kokea kehon asennon ja liikkeen tuottamia aistimuksia. Terapeutti antaa asiakkaan kokea kaiken omakohtaisesti (subjektiivisesti). Terapeutti vahvistaa asiakkaan kokemuksia ja kykyä löytää ratkaisuja tilanteeseensa.

Hoitokeinot

 • Kehotietoisuus- ja kehon säätelyharjoitukset
 • Hengitysharjoitukset
 • Vuorovaikutus- ja
 • kohtaamisharjoitukset
 • Rentoutus- ja tietoisuusharjoitukset
 • Rytmiset ja vapaat liikkeet
 • Luovat menetelmät
 • Tunnetyöskentely
 • Akupunktio
 • Laserhoito

Oireita, joihin terapialla voidaan vastata

 • Ahdistuneisuus- ja paniikkioireet
 • Stressi, uupumus- ja masennusoireet
 • Unettomuus- ja unihäiriöt
 • Lyhyt- ja pitkäkestoiset kiputilat
 • Syömishäiriöt
 • Jännitysoireistot
 • Purentaongelmat
 • Psyykkiset ahdistus- ja pelko-oireet
 • Kehon hahmotusongelmat
 • Migreeni ja päänsärky
 • Neuropsykiatriset oireistot
 • Trauman keholliset oireet
 • Väsymysoireyhtymä
 • Keskushermostoperäiset sairaudet
 • Kuormittavuustekijät
 • Toiminnalliset häiriöt

Psykofyysisen fysioterapian työvälineet

Psykofyysisen fysioterapian työvälineitä ovat mm. erilaiset liikeharjoitteet, hengitys-ja kehotietoisuusharjoitukset, rentoutusmenetelmät, pehmytkudoskäsittelyt sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet. Kuntoutuksen avulla asiakas:

 • oppii aistimaan ja arvostamaan omaa kehoaan ja sen reaktioita
 • saa turvallisemman ja varmemman kontaktin itseensä, omaan tapaansa olla
 • löytää vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja kokea
 • oppii rentoutumista, tasapainottumista ja stressinhallintaa
 • kykenee itse säätelemään työasentojaan ja kuormitustaan
 • pystyy omien oivallustensa avulla vaikuttamaan kipujen ja oireiden syihin
 • kokee liikkumisen osaksi itseilmaisua ja löytää mahdollisuuksia muutokseen ja kehitykseen
 • pystyy vahvistamaan itsetuntemustaan
 • oppii vuorovaikutustaitoja, nonverbaalia ilmaisua ja yhdessä toimimista
Previous
Next

Olet jo matkalla

Varaa aika tai lähetä viesti ja olemme sinuun yhteydessä.