Nepsy- valmennus

Arjen sujumisen ja itsetuntemuksen tukena

Voimavarojen tunnistaminen

Neuropsykiatrinen (eli nepsy-) valmennus on tavoitteellinen, ratkaisukeskeinen ja ohjauksellinen, ihmisen arjessa toteutuva kuntoutusmuoto. Nepsy-valmennus on kehitetty neuropsykiatristen tarkkaavuus-, toiminnanohjaus- ja/sekä arjenhallinnan haasteisiin, mutta käytännönläheisestä valmennuksesta on hyötyä monenlaisissa muissakin haasteissa. Nepsy-valmennus sopii kaikenikäisille.

Valmennuksen tarkoituksena on vahvistaa valmennettavan elämänhallinnan taitoja sekä itsetuntemusta. Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutuksellinen prosessi, jolle asetetaan valmennuksen alussa yhteisesti sovittu konkreettinen tavoite sekä tehdään valmennussuunnitelma ja -sopimus.

Valmennuksen tavoitteet liittyvät valmennettavan iän ja elämäntilanteen mukaisiin arkisiin asioihin, kuten päivärytmiin, rahankäyttöön, asiointiin, vuorovaikutustaitoihin, koulutyöhön, opiskeluun, oman terveyden edistämiseen tai esimerkiksi mielekkään harrastuksen löytymiseen.

Valmennustyöskentely toteutuu suunnitelman ja tavoitteen mukaisesti valmennettavan arkisessa ympäristössä: kotona, päiväkodissa, koulussa, työpaikalla tai harrastuksen parissa. Arkisten asioiden sujumisen myötä itsesäätely, itsetuntemus, itsestä huolehtiminen ja itseilmaisu pääsevät kehittymään ja positiivisten kokemusten ja onnistumisten kierre vahvistuu.

Olet jo matkalla

Varaa aika tai lähetä viesti ja olemme sinuun yhteydessä.