Kognitiivinen käyttäytymis-terapia (KKT) psykoterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiasuuntaus, joka pyrkii laaja-alaisesti ymmärtämään inhimillistä käyttäytymistä eli kaikkea sitä, mitä teemme tai jätämme tekemättä.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiasuuntaus

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiasuuntaus, joka pyrkii laaja-alaisesti ymmärtämään inhimillistä käyttäytymistä eli kaikkea sitä, mitä teemme tai jätämme tekemättä. Käyttäytyminen muodostuu mm. henkilökohtaisten elämänkokemusten ja oppimishistorian, biologisten ominaisuuksien, sisäisten mallien, sääntöjen ja arvojen, tunteiden sekä kehontuntemusten vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön ja olosuhdetekijöiden kanssa. Ympäristö- ja olosuhdetekijöitä ovat esimerkiksi ihmissuhteet, perhe, elämäntilanne, työ- ja harrastusyhteisöt, kulttuurinormit sekä yhteiskunnalliset rakenteet.

Terapiatyöskentelyn tavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään itseään, omaa käyttäytymistään sekä löytämään ongelmallisiin tai kärsimystä tuottaviin asioihin vaihtoehtoisia ja toimivampia lähestymistapoja. Tutkimusnäytön perusteella kognitiivista käyttäytymisterapiaa voidaan hyödyntää laajasti eri mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa.

Työskentelyssä käytetään toimivaksi todettuja menetelmiä ja historiallisesta näkökulmasta niitä voidaan tarkastella kolmen eri kategorian kautta. Käyttäytymistieteelliset menetelmät sisältävät ymmärryksen oppimiseen ja käyttäytymisen muutokseen vaikuttavista periaatteista. Kognitiiviset menetelmät mahdollistavat työskentelyä mm. havainnoinnin, ajatteluprosessien, uskomusten sekä sisäisten mallien ja sääntöjen kanssa. Kolmannen aallon menetelmät korostavat kokemuksellisuutta, läsnäolon taitoa, psykologisen joustavuuden lisäämistä sekä omien arvojen tunnistamista ja niiden mukaista toimintaa. Psykologinen joustavuus voidaan määritellä yksilön kyvyksi kohdata erilaisia kuormitustekijöitä sopeutumista tukevalla tavalla.

Kognitiiviselle käyttäytymisterapialle tyypillistä on aktiivinen, tavoitteellinen ja asiakkaan muutostarpeisiin räätälöity terapiatyöskentely. Työskentelyssä terapeutin rooli on aito, kannustava ja empaattinen rinnalla kulkija, jonka tehtävänä on tukea asiakkaalle sopivin askelin myötätuntoisen itsetuntemuksen syvenemistä sekä uusien toimintamallien oppimista.

Olet jo matkalla

Varaa aika tai lähetä viesti ja olemme sinuun yhteydessä.